Odvolanie (Disclaimer)

¯​¯​¯¯​¯​¯​¯​¯​¯​¯¯​¯¯​¯​

Táto internetová stránka má výlučne informatívny charakter. Táto internetová stránka obsahuje údaje bez záruk, úplností, presností, aktuálností, bez výsledkov dosiahnutých použitím, taktiež bez záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných. Zriaďovatelia a prevádzkovatelia tejto internetovej stránky nebudú za žiadnych okolností zodpovedný žiadnej strane za akúkoľvek priamu, nepriamu, špeciálnu, alebo inú škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím týchto, či odkazovaných internetových stránok.
Zverejnenie informácii v súlade s § 3a ods. 3 zákona 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

Obchodné meno spoločnosti:
BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice
Sídlo spoločnosti:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO: 31 663 303
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro , vl. č. 2362/V.

aktuality

¯​¯​¯¯​¯​¯​¯​¯​¯​¯¯​¯¯​¯​

Stránkové hodiny

¯​¯​¯¯​¯​¯​¯​¯​¯​¯¯​¯¯​¯​

pondelok:

8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

utorok:

8:00 - 12:00

streda:

8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

štvrtok:

8:00 - 12:00

piatok:

nestránkový deň

PODATEĽŇA:

pondelok:

8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

utorok:

8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

streda:

8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

štvrtok:

8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

piatok:

8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Naše telefónne čísla

¯​¯​¯¯​¯​¯​¯​¯​¯​¯¯​¯¯​¯​

Prevádzka - podateľňa - 055/ 78 988 21
Energetika - odpočty - 055/ 78 988 23
Účtareň - bytové odd. - 055/ 78 988 22
Vedúci finančného odd. - 055/ 78 988 26
Vedúci technického odd. - 055/ 78 988 27
Fakturačné odd. - 055/ 78 988 25
Fax - 055/ 78 988 24

DÔLEŽITÉ telefónne čísla

¯​¯​¯¯​¯​¯​¯​¯​¯​¯¯​¯¯​¯​

Havarijná služba - Namont - 055/69 69 272
Plynárne - SPP - 0850 111 727
Vodárne - VVS - 055/6427507, 055/7952420
Teplárne - TEHO - 055/6360999
Elektrárne - VSE - 0800 123 332
Odpad - Kosit - 055/7270781, 0907 548 620
Zeleň - SMZ - 055/62 214 00, 055/62 326 27
Veterinárna pohotovosť - 0908 33 20 12
Verejné osvetlenie - Eltodo - 0800 175 660
DPMK - 055/640 7431, 055/640 7432
Mestská polícia - 159
Integrovaný záchranný systém: 112
Linka záchrany-poradenstvo - 0850 111 313

BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice 2012. Všetky práva vyhradené. Disclaimer.

Technické riešenie: OneClick, s.r.o., 2016. Vytvorené systémom Audience Toolkit.