Úvod

Sme tu pre vás


Potrebujete zabezpečiť správu vášho domu alebo chcete zvýšiť úroveň výkonu správy a hľadáte partnera na výkon správcovskej činnosti?

Finančné služby

Sledovanie a evidencia úhrad mesačných zálohových platieb, evidencia finančných prostriedkov fondu opráv, spracovanie ročného vyúčtovania a iné...

Údržba spoločných častí  

Údržba, opravy a revízie spoločných častí a zariadení bytového domu, pomoc pri zatepľovaní, výmeny vodomerov, meračov tepla, havarijná služba a iné...

Právne a poradenské služby

Uzatváranie zmlúv na zabezpečenie dodávok a služieb pre vlastníkov, vymáhanie nedoplatkov, pomoc pri riešení susedských vzťahov a iné...