283/2018 Z. z. ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Vážení klienti, v súvislosti s prijatím zákona 283 sa mení a dopĺňa zákon NRSR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Vám dávame do pozornosti zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.11.2018. Znenie zákona a viac informácii nájdete tu, alebo v sekcii "DOKUMENTY".