Aplikácia ZÁKONA 283/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NRSR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v praxi.

<Zadajte anotáciu>

Vážení zástupcovia vlastníkov, Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, v súvislosti s prijatím zákona 283/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme informovať o zásadných zmenách, ktoré je potrebné začať uplatňovať v praxi pri správe bytových domov. Podrobnejšie informácie nájdetu tu, alebo v sekcii "DOKUMENTY".